4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarkiInteligentny Rozwój

Termin konkursu

zakończony 12.10.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Inteligentny Rozwój

Działanie

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie

4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR.

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od 14 sierpnia do 12 października 2018 r. (do godz. 16:00).

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

1)      jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum)

oraz

2)      jedna jednostka naukowa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców – na realizację badań przemysłowych (intensywność wsparcia) – określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.

Poziom finansowania dla jednostek naukowych – na realizację badań przemysłowych (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 mln PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie z załącznikami

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

1) w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: WPLodzkie-finanse@ncbr.gov.pl

2) w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail: WPLodzkie@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (0-22) 39 07 107 lub (0-22) 39 07 171

Linki

Dokumentacja konkursowa

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.