4.1 Innowacje społeczneWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 15.02.2018 do 14.04.2018

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków w danej rundzie konkursowej.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być dostarczone w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA (www.sowa.efs.gov.pl). O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Pierwszą rundę niniejszego konkursu rozpoczynamy 15 lutego 2018 r. i od tego dnia rozpoczyna się proces naboru wniosków, a kończymy 14 kwietnia 2018 r. Informacje na temat kolejnych rund zawarto w Regulaminie konkursu.

Kto może składać wnioski?

W niniejszym konkursie o dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego szczebla podstawowego – gmina lub powiat lub związek międzygminny.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na skalowanie innowacji społecznej - modelu Społecznych Agencji Najmu (SAN), tj. oprzyrządowanie modelowych rozwiązań w zakresie wyznaczenia programu działania i organizacji SAN, a następnie ich wdrożenie w praktyce.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 15 000 000 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 886 KB)

Załącznik nr 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (DOC 622 KB)

Załącznik nr 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (PDF 357 KB)

Załącznik nr 4 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 831 KB)

Załącznik nr 4 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 504 KB)

Załącznik nr 5 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w PO WER (PDF 220 KB)

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (PDF 285 KB)

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 289 KB)

Załącznik nr 8 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 283 KB)

Załącznik nr 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 282 KB)

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (PDF 596 KB)

Załącznik nr 11 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 309 KB)

Załącznik nr 12 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Załącznik nr 13 Doświadczenia zagraniczne SAN (PDF 527 KB)

Załącznik nr 14 Opis dodatkowych założeń skalowania modelu SAN (DOC 693 KB)

Załącznik nr 14 Opis dodatkowych założeń skalowania modelu SAN (PDF 422 KB)

Załącznik nr 15 Kierunkowe założenia modelu SAN w Polsce (PDF 404 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 12 (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro2@mr.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.