4.1 Skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieżyWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 25.05.2020 do 14.08.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

4.1 Skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok.6 miesiący od zakończenia naboru

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 25 maja do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 25 maja do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie wymagania wobec wnioskodawcy zostały przedstawione w pkt 4 regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie finansowane będzie utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (ŚCZP DiM), obejmującego trzy zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę zaburzeń zdrowia psychicznego, usługi medyczne oraz oparcie społeczne.

Grupę docelową stanowią  dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, doświadczające zaburzeń i chorób psychicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 90 000 000 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu ŚCZP DiM po zmianach 21.07.2020 r. (w trybie rejestruj zmiany) (PDF 673 KB)

Regulamin konkursu ŚCZP DiM po zmianach 21.07.2020 r. (PDF 671 KB)

Regulamin konkursu ŚCZP DiM (PDF 671 KB)

Załączniki:

Zał.1 Model ŚCZP DiM (PDF 1 MB)

Zał.2 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Zał.3 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach POWER (PDF 40 KB)

Zał.4  Regulamin pracy KOP (PDF 447 KB)

Zał. 4 Regulamin pracy KOP (po zmianach 21.07.2020 r.) (PDF 1 MB)

Zał.5 Oświadczenie pracownika IOK o bezstronności (PDF 68 KB)

Zał.6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 69 KB)

Zał.7 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 68 KB)

Zał.8 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 55 KB)

Zał.9 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku (PDF 151 KB)

Zał.10 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 53 KB)

Zał.11 Oświadczenie o spełnieniu wybranych kryteriów dostępu (DOCX 68 KB)

Zał.12 Lista miast średnich (PDF 607 KB)

Zał.13 Zestawienie dot. lokalizacji struktur ŚCZP DiM (DOCX 19 KB)

Zał.14 Lista kryteriów dostępu (PDF 65 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzory dokumentów

Wzór umowy o dofinansowanie

Zał. 2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 3 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro@mfipr.gov.pl .

FAQ (PDF 283 KB)

FAQ 2 (PDF 71 KB)

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.