4.1 Innowacje społeczne. Konkurs na metainkubatorWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 14.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

4.1 Innowacje społeczne. Konkurs na metainkubator

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 4 miesiące od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

AKTUALIZACJA Z 17.08.2020:

Ze względu na to, że termin naboru przypadł na okres wakacyjny, IOK zdecydowała o przesunięciu daty jego zakończenia na 14 września 2020 r. godz. 15.

 

 

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 6 lipca do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

AKTUALIZACJA Z 17.08.2020:

Ze względu na to, że termin naboru przypadł na okres wakacyjny, IOK zdecydowała o przesunięciu daty jego zakończenia na 14 września 2020 r. godz. 15.

 

 

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 6 lipca do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być podmiot, który jest liderem projektu realizowanego w ramach konkursu na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności (POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18) lub drugiej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19) i spełnia samodzielnie albo – jeśli zgłasza projekt partnerski wraz z partnerem/ami – spełnia następujące warunki:

  • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w inkubacji innowacji społecznych
  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie problematyki społecznej (ewaluacja programów, projektów finansowanych z funduszy UE nie będzie brana pod uwagę przy ocenie spełnienia tego wymogu)
  • zaangażuje trzy kluczowe osoby, z których:
  1. jedna ma co najmniej 5-letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych
  2. druga ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie innowacji społecznych
  3. trzecia ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań rzeczniczych i wykaże co najmniej jeden przykład swojej skuteczności w zakresie upowszechniania lub skalowania innowacji społecznej lub pozyskiwania zewnętrznych środków (poza funduszami UE) na wdrażanie innowacji społecznej (osoba z doświadczeniem rzeczniczym musi zostać wskazana z imienia i nazwiska we wniosku o dofinansowanie)
  • zgłasza się do konkursu tylko raz, dotyczy to też partnera/ów.

 

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na prowadzenie organizacji parasolowej, tzw. metainkubatora, którego zadaniem będzie wsparcie rozwoju ekosystemu innowacji społecznych w Polsce.

Do zakresu obowiązków metainkubatora będzie należało przede wszystkim sieciowanie podmiotów zainteresowanych współpracą na rzecz innowacji społecznych, wymiana doświadczeń i wiedzy między członkami sieci, wspomożenie procesu inkubowania innowacji społecznych, prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i skalowania najlepszych innowacyjnych rozwiązań, a także podejmowanie inicjatyw skierowanych na zewnątrz. Inicjatywy te mają służyć promowaniu kultury eksperymentowania, wzmacnianiu kompetencji w obszarze zarządzania zmianą u lokalnych liderów czy budowaniu otwartości na innowacyjność społeczną na poziomie władz samorządowych. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 6 000 000 PLN.

Regulamin konkursu

AKTUALIZACJA Z 17.08.2020: Zmieniony regulamin konkursu na metainkubator (PDF 1 MB) 

Regulamin konkursu na metainkubator (PDF 1 MB) - nieaktualny

Zał. 1 Minimalne wymagania dotyczące internetowej bazy innowacji (PDF 443 KB)

Zał. 2 Wzór strategii  (DOCX 119 KB)

Zał.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Zał. 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach POWER (PDF 217 KB)

Zał. 5 Regulamin KOP (PDF 301 KB)

Zał. 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 593 KB)

Zał. 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 450 KB)

Zał. 8 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 545 KB)

Zał. 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 274 KB)

Zał. 10 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku (PDF 817 KB)

Zał. 11 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 226 KB)

Zał. 12 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej (DOC 622 KB)

Zał. 13 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 831 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (PDF 323 KB)

Pytania można kierować na adres e-mail konkurs.mikro@mfipr.gov.pl

Informacja o sprawdzaniu wniosków (DOCX 20 KB)

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.