4.1 Spójna oraz skuteczna informacja i promocjaPomoc Techniczna

Termin konkursu

od 01.11.2020 do 30.09.2021

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Pomoc Techniczna

Działanie

4.1 Spójna oraz skuteczna informacja i promocja

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Zarządzająca PO PT, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu SL2014- PT.

Kto może składać wnioski?

  • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • tworzenie, utrzymanie i rozwój stron internetowych oraz wykorzystanie innych narzędzi komunikacji elektronicznej
  • konkursy dotacji dla mediów i partnerów społeczno-gospodarczych
  • akcje informacyjno-promocyjne
  • działalność wydawnicza
  • organizowanie imprez informacyjno-promocyjnych, w tym konferencji
  • działanie edukacyjne
  • promocja i informacja Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 44 KB) 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Nie wskazano.

Regulamin konkursu

Projekty zostaną wybrane w trybie pozakonkursowym, w którym nie opracowuje się Regulaminu konkursu. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  w trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany na wezwanie właściwej instytucji w terminie przez nią wyznaczonym.

Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie (PDF 221 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 211 KB)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (PDF 817 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu  (PDF 416 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu  (PDF 381 KB)

Wzór umowy o dofinansowaniu projektu (PDF 382 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

tel. 22/ 273 78 16, 22/ 273 78 12, 22/ 273 78 00

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.