4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPCPolska Cyfrowa

Termin konkursu

od 30.06.2021 do 30.04.2022

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Polska Cyfrowa

Działanie

4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucja Zarządzająca dla Programu Polska Cyfrowa) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SL2014-PT.

Kto może składać wnioski?

  • Instytucja Zarządzająca POPC
  • Instytucja Pośrednicząca POPC
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (jako Instytucja wspierająca wdrażanie POPC)
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej (jako Instytucja o charakterze specjalistycznym)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Poddziałanie 4.1.1

  • Finansowanie wynagrodzeń, zakup sprzętu, oprogramowania oraz innych elementów wyposażenia stanowiska pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie lub wspierających wdrażanie POPC;
  • Finansowanie kosztów organizacyjnych (np. organizacji spotkań, konferencji, komitetów monitorujących);
  • Wsparcie procesów realizacji oraz wsparcie eksperckie i prawne na potrzeby wdrażania PO;
  • Tworzenie, eksploatacja oraz ewentualna budowa systemu informatycznego;
  • Działania o charakterze koordynacyjnym oraz w zakresie zwalczania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz korupcji.

Poddziałanie 4.1.2

  • Finansowanie ewaluacji specyficznych dla POPC.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Kryteria wyboru projektów. (PDF 23 KB)

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Kryteria wyboru projektów. (PDF 23 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

84,63%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Nie wskazano

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku (DOC 935 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adresy: agnieszka.sosin@mfipr.gov.pl, kinga.drozdzal@mfipr.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.