ZMIANA TERMINU: 4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodowąWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 22.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

ZMIANA TERMINU: 4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodową

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 23 marca do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 23 marca do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się: administracja publiczna, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, organizacje pozarządowe, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej (wizyta studyjna lub praktyka/staż lub job shadowing) dla osób, które zajmują się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym,   socjalizacyjnym lub rehabilitacyjnym z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub realizujące zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000 PLN

Regulamin konkursu

Drugi zmieniony regulamin konkursu na mobilność ponadnarodową (PDF 641 KB) - wydłużenie terminu do 22 czerwca 20202r.

Zmieniony regulamin konkursu na mobilność ponadnarodową (PDF 641 KB) - wydłużenie terminu

Regulamin konkursu na mobilność ponadnarodową (PDF 1 MB)

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 863 KB)

Załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 426 KB)

Załącznik nr 3 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 521 KB)

Załącznik nr 4 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 523 KB)

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 529 KB)

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 532 KB)

Załącznik nr 7 Wzór wniosek o dofinansowanie (PDF 429 KB)

Załącznik nr 8 Wzór umowa o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe (PDF 2 MB)

Załącznik nr 9 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego (PDF 702 KB)

Załącznik nr 10 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 632 KB)

Załącznik nr 11 zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach POWER (PDF 433 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 429 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mobilnosc@mfipr.gov.pl 

FAQ  (DOC 105 KB)

FAQ wersja PDF  (PDF 653 KB)

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.