ZMIANA TERMINU: 4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodowąWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 22.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

ZMIANA TERMINU: 4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodową

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 23 marca do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 23 marca do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się: administracja publiczna, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, organizacje pozarządowe, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej (wizyta studyjna lub praktyka/staż lub job shadowing) dla osób, które zajmują się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym,   socjalizacyjnym lub rehabilitacyjnym z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub realizujące zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000 PLN

Regulamin konkursu

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 306 KB)

Drugi zmieniony regulamin konkursu na mobilność ponadnarodową (PDF 641 KB) - wydłużenie terminu do 22 czerwca 20202r.

Zmieniony regulamin konkursu na mobilność ponadnarodową (PDF 641 KB) - wydłużenie terminu

Regulamin konkursu na mobilność ponadnarodową (PDF 1 MB)

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 863 KB)

Załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 426 KB)

Załącznik nr 3 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 521 KB)

Załącznik nr 4 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 523 KB)

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 529 KB)

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 532 KB)

Załącznik nr 7 Wzór wniosek o dofinansowanie (PDF 429 KB)

Załącznik nr 8 Wzór umowa o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe (PDF 2 MB)

Załącznik nr 9 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego (PDF 702 KB)

Załącznik nr 10 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 632 KB)

Załącznik nr 11 zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach POWER (PDF 433 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 429 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mobilnosc@mfipr.gov.pl 

FAQ  (DOC 105 KB)

FAQ wersja PDF  (PDF 653 KB)

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.