4.2 Programy mobilności ponadnarodowejWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 12.07.2021 do 16.08.2021

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 12 do 23 lipca 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 12 do 23 lipca 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 

 • administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie nadzorowane lub im podległe,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym,
 • przedsiębiorstwa,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 •  jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej (wizyta studyjna, obserwacja lub warsztaty w instytucjach działających w sektorze kształcenia zawodowego) dla przedstawicieli kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły branżowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 97 %

Minimalny wkład własny 3,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 700 000 PLN

Regulamin konkursu

Zmieniony regulamin konkursu - wersja PDF (PDF 656 KB)

Zmieniony regulamin konkursu - wersja Word (DOCX 566 KB)

Regulamin konkursu - wersja PDF (PDF 645 KB)

Regulamin konkursu - wersja Word (DOCX 566 KB) 

Załączniki

Zał. 1 - Wzór karty oceny merytorycznej (DOC 969 KB)

Zał. 2 - Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (DOC 828 KB)

Zal. 3 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (DOC 822 KB)

Zał. 4 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (DOC 822 KB)

Zał. 5 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (DOC 824 KB)

Zał. 6 -Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (DOC 825 KB)

Zał. 7 - Wzór wniosek o dofinansowanie (PDF 429 KB)

Zał. 8 - Wzór umowy o dofinansowanie - wydatki faktycznie poniesione (DOC 16 MB)

Zał. 9 - Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego (DOC 643 KB)

Zał. 10 - Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (DOCX 620 KB)

Zał. 10 - Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej  (PDF 632 KB)

Zał. 11 - Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków (DOC 139 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 429 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 429 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mobilnosc@mfipr.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 022/273 84 49, 022/273 79 70, 022/273 84 51, 022/273 80 21.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.