4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektówPolska Cyfrowa

Termin konkursu

od 30.06.2021 do 30.04.2022

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Polska Cyfrowa

Działanie

4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucja Zarządzająca dla Programu Polska Cyfrowa)
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SL2014-PT.

Kto może składać wnioski?

  • Instytucja Zarządzająca POPC
  • Instytucja Pośrednicząca POPC
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (jako Instytucja wspierająca wdrażanie POPC).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz aplikowania i realizacji projektów w ramach POPC. Realizowane wsparcie przyczyni się do wzmocnienia kompetencji beneficjentów, co przełoży się na wysoką jakość projektów w ramach Programu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Kryteria wyboru projektów. (PDF 23 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

84,62%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Nie wskazano.

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku. (DOC 935 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adresy:
agnieszka.sosin@mfipr.gov.pl, kinga.drozdzal@mfipr.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.