5.1 Infrastruktura drogowa regionu

5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowychRPO Wielkopolskiego

Termin konkursu

od 29.12.2017 do 28.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Wielkopolskiego

Działanie

5.1 Infrastruktura drogowa regionu

Poddziałanie

5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 29.12.2017 r. od godziny 7.30 do 28.02.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.11.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w odpowiednich Mandatach Terytorialnych dla Gnieźnieńskiego, Konińskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, zgodnie z rodzajami podmiotów wymienionymi w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, a więc:

a)  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

b) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:

a) budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

b) budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

c) budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

d) wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach ppkt. 1-3).

Kryteria wyboru projektów

Link do dokumentu Warunki formalne (PDF 230 KB)

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów  (PDF 433 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

maksymalny poziom dofinansowania projektu wynika z treści właściwego Mandatu Terytorialnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

a)  20 399 999,97 zł dla projektów ujętych w Mandacie Terytorialnym dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji;

b)  29 625 001,00 zł dla projektów ujętych w Mandacie Terytorialnym dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji;

c)  7 875 000,00 zł dla projektów ujętych w Mandacie Terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 57 900 000,97 PLN.

Regulamin konkursu

Link do pliku Regulamin konkursu (PDF 1000 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 592 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 714 KB)

Link do pliku Załącznik do umowy o dofinansowanie  (PDF 1 MB)

Link do pliku Wzór uchwały ze zobowiązaniem (PDF 600 KB)

Link do pliku Załącznik do zobowiązania (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-003/17  (PDF 1000 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: natalia.kantecka@umww.pl i telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.