5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich



trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Termin konkursu

zakończony 17.12.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Działanie

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich

Termin rozstrzygnięcia konkursu

19.02.2021

Miejsce składania wniosków

Adres IOK:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Oceny Inwestycji

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek złożony elektronicznie za pomocą systemu SOWA.

Kto może składać wnioski?

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego zostało skierowane do Rzecznika Praw Pacjenta.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu pozakonkursowego pn. "Po pierwsze pacjent– działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych".

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały opisane szczegółowo w wezwaniu do złożenia projektu pozakonkursowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przyznanego dofinansowania zgodnie z wnioskiem wynosi 4 528 561,62 PLN.

Regulamin konkursu

Wniosek został złożony na podstawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie skierowanego bezpośrednio do potencjalnego Wnioskodawcy.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został przekazany bezpośrednio do potencjalnego Wnioskodawcy.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy został przekazany bezpośrednio do potencjalnego Wnioskodawcy.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy, gdyż wnioskodawca został wybrany w ramach procedury pozakonkursowej.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.




Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt