5.3 Dziedzictwo kulturowe

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury – nabór pozakonkursowy (368/19)RPO Śląskiego

Termin konkursu

od 29.11.2019 do 31.03.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

5.3 Dziedzictwo kulturowe

Poddziałanie

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury – nabór pozakonkursowy (368/19)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto może składać wnioski?

W przypadku projektów pozakonkursowych, Wnioskodawcą może być jedynie podmiot określony w załączniku nr 4 do SZOOP jako „Podmiot, który będzie wnioskodawcą”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru przewiduje się realizację następujących typów projektu:

  1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  2. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP, przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2420/77/VI/2019 z dnia 31 października 2019 roku.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

19 046 242,00 PLN tj. 4 467 907,29 EUR

Data określenia wartości w PLN: 2019-10-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2629 PLN  

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (RTF 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 539 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 561 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu (PDF 722 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu (PDF 538 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze, tj. nie mają zastosowania przepisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172,
032 77 40 193,
032 77 40 194,
032 77 40 381.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie naboru na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.