5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznychWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 7.12.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

25.01.2021

Miejsce składania wniosków

Adres IOK:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Oceny Inwestycji

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek złożony elektronicznie za pomocą systemu SOWA.

Kto może składać wnioski?

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego zostało skierowane do Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu pozakonkursowego pt. „Rozwój kompetencji zawodowych fizjoterapeutów odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały opisane szczegółowo w wezwaniu do złożenia projektu pozakonkursowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przyznanego dofinansowania zgodnie z wnioskiem wynosi 4 413 500,00 zł.

Regulamin konkursu

Wniosek został złożony na podstawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie skierowanego bezpośrednio do potencjalnego Wnioskodawcy.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został przekazany bezpośrednio do potencjalnego Wnioskodawcy.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy został przekazany bezpośrednio do potencjalnego Wnioskodawcy.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy, gdyż wnioskodawca został wybrany w ramach procedury pozakonkursowej.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.