6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracyułatwiających powroty do pracy

Termin konkursu

zakończony 24.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

ułatwiających powroty do pracy

Działanie

6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

niezwłocznie

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie   wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu drogą elektroniczną do IP RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia naboru tj.: do 31.08.2020 r.

Kto może składać wnioski?

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 6. Realizacja przedsięwzięć  związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w oparciu o Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru wynosi 85 % wartości projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa wynosi 15 % wartości projektu.

W danym naborze nie jest wymagany wkład własny projektodawcy. Wartość projektu jest w 100% dofinansowana ze źródeł wskazanych powyżej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 118 345,00 zł

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia projektu w trybie nadzwyczajnym 12.08.2020 (PDF 518,17 KB)

Wezwanie do złożenia projektu w trybie nadzwyczajnym 12.08.2020 (DOC333,42 KB)

Załączniki do Wezwania  12.08.2020 (ZIP 12,95 MB)

Harmonogram oceny wniosków 12.08.2020 (PDF 102,43 KB)

Harmonogram oceny wniosków 12.08.2020 (DOC 343 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku trybu nadzwyczajnego procedura odwoławcza nie ma zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl
efskoszalin@wup.pl

Linki

www.wup.pl

www.rpo.wzp.pl.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.