7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursoweRPO Podkarpackiego

Termin konkursu

zakończony 21.02.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podkarpackiego

Działanie

7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

oraz

  • w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Szczegóły dotyczące sposobu i terminu składania wniosku zostały zamieszczone w Dokumentacji naboru.

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z terenu woj. podkarpackiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w rozdziale 4 Dokumentacji naboru

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% - środki UE + 15% (środki FP do dyspozycji samorządu powiatu)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

39 125 782,20 zł

Regulamin konkursu

Dokumentacja naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-025/20

Załączniki do dokumentacji naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-025/20

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest w trakcie opracowywania

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy – projekt wybierany w trybie pozakonkursowym

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, tel. 17 743 28 71, 17 743 28 95,

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, tel. 17 85 09 200.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2020 r. Spotkanie dedykowane jest dla Powiatowych Urzędów Pracy woj. podkarpackiego. Z uwagi na jego roboczy charakter prosimy o udział w nim pracowników, którzy będą zaangażowani merytorycznie w przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz realizację projektów pozakonkursowych. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.