7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19RPO Wielkopolskiego

Termin konkursu

zakończony 29.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Wielkopolskiego

Działanie

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu grantowego należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 15.05.2020 r. od godziny 0.00 do dnia 29.05.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy złożyć (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt grantowy ma na celu dofinansowanie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w jednostkach pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem: 26 212 500,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 24 756 250,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 456 250,00 PLN

Regulamin konkursu

Zasady ubiegania się o dofinansowanie – walka z COVID-19 w instytucjach (PDF 617 KB).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 7.2.2 (PDF 548 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór zobowiązania do realizacji projektu grantowego pozakonkursowego 7.2.2 (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat wymagań dotyczących naboru została opisana w Zasadach ubiegania się o dofinansowanie - walka z COVID-19 w instytucjach (PDF 617 KB)

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:
Poczty elektronicznej na adresy e-mail: 
info.wrpo@wielkopolskie.pl,
info.fe@wielkopolskie.pl

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.