7.3 Zakładanie działalności gospodarczejRPO Opolskiego

Termin konkursu

zakończony 21.11.2016

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Opolskiego

Działanie

7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2016

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole

Sposób składania wniosków

a) w formie dokumentu elektronicznego (wypełniony w generatorze wniosku dostępnym na stronie www.pw.opolskie.pl

b) w formie papierowej.  

Dokumenty programowe dotyczące składania i przygotowania projektu pozakonkursowego znajdują się na stronie internetowej:  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu www.rpo.wup.opole.pl oraz zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się wyłącznie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące przyznanie jednorazowej pożyczki.

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe kryteria wyboru projektów pozakonkursowych RPO WO 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej :

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl ,

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu www.rpo.wup.opole.pl

oraz zostały załączone do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projekty będą dofinansowane w 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020, wynosi 9 952 800,00 zł

Regulamin konkursu

Dokumenty programowe dotyczące składania oraz przygotowania projektu pozakonkursowego znajdują się na stronie internetowej: 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl ,

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu www.rpo.wup.opole.pl

oraz zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Opracowano i zostanie przekazany BGK.

Wzór umowy o dofinansowanie

Opracowano i zostanie przekazany BGK.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela: - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel.: 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599, e-mail: punktpokl@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.rpo.wup.opole.pl

Linki

www.rpo.wup.opole.pl

www.rpo.opolskie.pl

www.pw.opolskie.pl  

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.