7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚPRPO Podkarpackiego

Termin konkursu

zakończony 12.01.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podkarpackiego

Działanie

7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie; ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11; 35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w:

1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:592

2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), zainteresowane pełnieniem funkcji Operatora.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Konkurs jest adresowany do przedsiębiorców i pracowników z subregionu „SP”, obejmującego następujące powiaty: miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone zostały w rozdziale 4 Regulaminu konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 600 201,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny Rynek Pracy DZIAŁANIE 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Konkurs zamknięty nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-014/18 (PDF 1 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 9 MB)

Zał.18 SZOOP RPO WP 2014-2020 z dn. 28.11.2017 r. (ZIP 16 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF 437 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (DOC 204 KB)

Ogólne Warunki Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (DOC 385 KB)

Załączniki do umowy (DOCX 920 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.5 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

wup@wup-rzeszow.pl

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

tel.: 17 85 09 222

I. Ogólne założenia konkursu (PDF 691 KB)

II. Szczegółowe założenia konkursu (PDF 592 KB)

III. Pomoc publiczna i de minimis. (PDF 824 KB)

IV. Finanse i rozliczenia (PDF 606 KB)

V. Zasady współpracy (PDF 799 KB)

 

Linki

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1679-spotkanie-informacyjne-w-ramach-ogloszonego-konkursu-nr-rppk-07-05-00-ip-01-18-014-18-dzialanie-7-5-rozwoj-kompetencji-pracownikow-sektora-msp

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.