8.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracyRPO Łódzkiego

Termin konkursu

od 27.12.2017 do 06.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

8.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na obowiązującym formularzu (wzór – załącznik nr 3 do Regulaminu naboru), za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na obowiązującym formularzu (wzór – załącznik nr 3 do Regulaminu naboru), za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie PUP z województwa łódzkiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego naboru to: 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:    

a) pośrednictwo pracy,    

b) poradnictwo zawodowe,    

c) identyfikacja potrzeb poprzez indywidualne plany działania.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3.   Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego:

a)      staże,

b)     prace interwencyjne,

c)      wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. 

4. Instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu rozwój samozatrudnienia:

a) środki w formie dotacji bezzwrotnej na podjęcie działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej.

W ramach projektów PUP mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie, z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie naboru (DOCX 128 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

-

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

44 356 482,00PLN

Regulamin konkursu

Regulamin naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2018 (DOCX 128 KB)

Załącznik nr 1 Podział środków w ramach Działania VIII.1 RPO WŁ na 2018 r.; (XLS 255 KB)

Załącznik nr 2 Wzór Karty Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020; (DOC 173 KB)

Załącznik nr 3 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; (PDF 483 KB)

Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; (DOC 1 MB)

Załącznik nr 5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. (ZIP 352 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 3 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; (PDF 483 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.  (ZIP 352 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

-

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi zamieszczane są w zakładce Często zadawane pytania na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Nabór – www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.