8.2 Wsparcie osób poszukujących pracyRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 22.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2020

Miejsce składania wniosków

DWUP  – Filia we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Tel. 71 39 74 260

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu składany jest wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) udostępnionego na stronie: https://generator-efs.dwup.pl oraz https://generator-efs.dolnyslask.pl

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się wyłącznie Wydział EURES w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, Typ projektu: 8.2.F PROJEKT POZAKONKURSOWY

Kryteria wyboru projektów

Określone w informacji o naborze

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na realizację projektu pozakonkursowego DWUP w ramach Działania 8.2 RPO WD wynosi 1 000 000,00 PLN, w tym szacowany wkład UE wynosi 850 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa ) wynosi 95%.

Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach naboru wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Regulamin konkursu

Informacja dotycząca naboru wniosków - pobierz dokument

Załączniki do informacji dotyczącej naboru wniosków - pobierz dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Opisany w informacji o naborze

Wzór umowy o dofinansowanie

Opisany w informacji o naborze

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Opisany w informacji o naborze

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu można uzyskać w DWUP  – Filia we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław
Tel. 71 39 74 260

Linki

Informacje o naborze na stronie DWUP - przejdź

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.