9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 21.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, pokój nr 19 (kancelaria),
w godzinach pracy urzędu:
poniedziałek: 8.00 – 16.00;
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30.

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 2.1.9., która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 07.09.2020 r. od godz. 08:00 do 21.09.2020 r. do godziny 15:00 (po tym terminie co do zasady nie będzie możliwości wysyłania wniosku).
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IZ RPOWP) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 (EFS).

Kto może składać wnioski?

  1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
  2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
  3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
  4. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
  5. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
  6. Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
  7. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
  8. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski”

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 11 Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym będzie EFS, według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

nie dotyczy

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wysokość limitu środków w ramach naboru wynosi 9 872 325,00 PLN.

Regulamin konkursu

Wezwanie  (DOC 751 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji lokalnej grupy działania (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy

Referatu Wdrażania RLKS, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok,
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek: 7.30 – 15.30.

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201 e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

REFERAT WDRAŻANIA RLKS:
Aneta Gryc, tel. (85) 66 54 262, e-mail: aneta.gryc@wrotapodlasia.pl
Izabela Matyszewska, tel. (85) 66 54 288, e-mail: izabela.matyszewska@wrotapodlasia.pl
Marlena Żukowska,tel.(85) 66 54 958, e-mail: marlena.zukowska@wrotapodlasia.pl
Łukasz Banach, tel.(85) 66 54 961, e-mail: lukasz.banach@wrotapodlasia.pl 
Justyna Ścisło, tel. (85) 66 54 297, e-mail: justyna.scislo@wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Linki

pełna dokumentacja dostępna jest na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.