9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznegoRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 9.04.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to maj 2021 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru oraz czas trwania poszczególnych etapów naboru został przedstawiony w Wezwaniu, w rozdziale Postanowienia końcowe

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, pokój nr 19 (kancelaria),
w godzinach pracy urzędu:
poniedziałek: 8.00 – 16.00;
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30.

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 2.2.0., która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 22.03.2021 r. od godz. 08:00 do 09.04.2021 r. do godziny 15:00 (po tym terminie co do zasady nie będzie możliwości wysyłania wniosku).Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IZ RPOWP) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 (EFS).

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji może się ubiegać Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru może być składany projekt realizujący Typ projektu nr 11 Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym będzie EFS, według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Nie dotyczy

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wysokość limitu środków w ramach naboru wynosi 2 340 811,00 PLN

Nieaktualne

Wysokość limitu środków w ramach naboru wynosi 2 278 062,00 PLN.

Regulamin konkursu

Wezwanie z dnia 6.04.2021 (PDF 416 KB)

Komunikat z dnia 6.04.2021 (PDF 123 KB)

Nieaktualne:

Wezwanie (PDF 848 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu EFS (PDF 278 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji lokalnej grupy działania - wydatki rzeczywiście poniesione (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Referatu Oceny i Wyboru Projektów, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek: 7.30 – 15.30.tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201e-mail:sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

REFERAT OCENY I WYBORU PROJEKTÓW:

Marta Klepacka, tel. (85) 66 54 209, e-mail: marta.klepacka@wrotapodlasia.pl  
Łukasz Banach, tel.(85) 66 54 961, e-mail: lukasz.banach@wrotapodlasia.pl
Justyna Ścisło, tel. (85) 66 54 297, e-mail: justyna.scislo@wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:
w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl 
w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl
w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl 

Linki

pełna treść konkursu: rpo.wrotapodlasia.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.