9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy (400/20)RPO Śląskiego

Termin konkursu

od 10.11.2020 do 30.11.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie

9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy (400/20)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Ligonia 46 
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Śląskiego – Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
a. wsparcie usług na rzecz dzieci, kandydatów i rodzin uczestniczących w procesie adopcji,

b. koordynacja i monitorowanie pracy ośrodków adopcyjnych w województwie śląskim służące podniesieniu jakości świadczonych usług,

c. promowanie i upowszechnianie idei adopcji (jako wsparcie uzupełniające).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku nr 3do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, uchwalonego przez Zarząd Województwa - w wersji 19.4, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Uchwałą z dnia 28 lipca 2020 roku z późn. zm.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

93% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85% wsparcie finansowe EFS.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

585 745,86 EUR co stanowi 2 650 500,00 PLN.

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku (PDF 193 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 385 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 8 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Zasady realizacji projektów (PDF 576 KB)

Załączniki do Zasad realizacji (załącznika nr 6)(RAR 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować:

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs: 32 7740 480, 32 7740 556

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs: ewa.sobisz@slaskie.pl; gabriela.oziewicz@slaskie.pl.

Główny Punkt Informacyjny w Regionie ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C 40-037 Katowice

Telefon: 032 77 40 172,  032 77 40 193,   032 77 40 194.

Mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.