9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny (397/20)RPO Śląskiego

Termin konkursu

zakończony 24.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie

9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny (397/20)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2020

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto może składać wnioski?

  1. Samorząd Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
  2. Fundusz Górnośląski S.A.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie regionu w celu ograniczania negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19, m.in.:

a. zapewnienie ochrony osobistej grupie docelowej,

b. wsparcie usług zdrowotnych i społecznych,

c. zatrudnienie dodatkowego personelu

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 813/117/VI/2020 dnia 8.04.2020 roku (wersja 19.1).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 576 248,00 EUR co stanowi 77 996 358,00 PLN.

Data określenia wartości w PLN 2020-03-30 00:00:00, gdzie 1 EUR = 4,4376 PLN.

Regulamin konkursu

Nabór odbywa się bez regulaminu w trybie nadzwyczajnym, na mocy uchwał Zarządu Województwa nr:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 381 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 8 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy zostanie upubliczniony przy rozstrzygnięciu naboru.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w regionie lub dzwoniąc pod numery telefonów:

+48 32 77 40 172,
+48 32 77 40 193, 
+48 32 77 40 194,
+48 32 77 40 553.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce: Często zadawane pytania

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.