9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotneRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 24.06.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec/sierpień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wezwania. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wezwania. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
  • podmioty lecznicze rozumiane, jako podmioty wskazane w art. 4 bądź podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • związki pracodawców.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji to:

  • wsparcie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie województwa łódzkiego w związku z zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii z powodu COVID-19 – wyłącznie zakup środków ochrony osobistej dla POZ/ AOS.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie naboru (DOCX 128 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania - 100%. 

Minimalna wartość dofinansowania - powyżej 448 650,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu - 8 445 176,00 PLN.

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/21 wraz z załącznikami:

Regulamin (DOCX 128 KB)

Załącznik nr 1 (DOCX 251 KB) – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 2 (DOCX 84 KB) – Wzór karty oceny formalno – merytorycznej.

Załącznik nr 3 (DOCX 47 KB) – Wzór stanowiska negocjacyjnego.

Załącznik nr 4 (DOCX 50 KB) – Wzór karty oceny negocjacji.

Załącznik nr 5 (DOCX 197 KB) – Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1  (DOCX 251 KB) – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5  (DOCX 197 KB)– Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach trybu nadzwyczajnego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu.

Pytania i odpowiedzi

-

Linki

www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.