9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne - nabór pozakonkursowyRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 14.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne - nabór pozakonkursowy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie Województwo Łódzkie/Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach naboru: wsparcie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie województwa łódzkiego w związku z zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria zostały określone w Regulaminie naboru (DOCX 139 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 100,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi  7 341 400 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin naboru wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego  (DOCX 139 KB)

Załącznik nr 1 (DOCX 214 KB) – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2  (DOC 1 MB)– Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Załącznik nr 3 (DOCX 65 KB) – Wzór karty oceny formalno – merytorycznej

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 (DOCX 214 KB) – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

-

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

-

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi są zamieszczane na stronie www.rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Strona Instytucji Ogłaszającej Nabór - www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.