9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne-nabór pozakonkursowyRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 15.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne-nabór pozakonkursowy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl  

Instytucja przyjmująca wnioski:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl  

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach naboru:

wsparcie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie województwa łódzkiego w związku z zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii z powodu COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria zostały określone w Regulaminie naboru (DOCX 148 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 100,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi  24 666 404,40 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin naboru wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (DOCX 148 KB)

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 214 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (DOC 1 MB)

Załącznik nr 3 – Wzór Karty oceny formalno – merytorycznej (DOCX 65 KB)

Załącznik nr 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 392 KB)

Załącznik nr 5 – Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu (DOCX 106 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 214 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 392 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

-

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi są zamieszczane na stronie www.rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Strona instytucji ogłaszającej konkurs www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.