9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie

9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt pozakonkursowy (401/20)RPO Śląskiego

Termin konkursu

zakończony 17.11.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie

Poddziałanie

9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt pozakonkursowy (401/20)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Ligonia 46 
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej, w tym:

a) tworzenie regionalnej sieci współpracy OWES;

b) inicjowanie współpracy na rzecz ekonomii społecznej;

c) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej;

d) kreowanie i promocja marki ekonomii społecznej w regionie, w tym w zakresie stosowania odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku nr 3  do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, uchwalonego przez Zarząd Województwa - w wersji 19.4, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Uchwałą z dnia 28 lipca 2020 roku z późn. zm.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

300 552,49 EUR co stanowi 1 360 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku (PDF 190 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 385 KB)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 8 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Zasady realizacji projektów (PDF 565 KB)

Załączniki do Zasad realizacji
(załącznika nr 6) (RAR 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować:

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs: 32 7740 457, 32 7740 556

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs: joanna.krol@slaskie.pl; anna.urbanska@slaskie.pl.

Główny Punkt Informacyjny w Regionie ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C 40-037 Katowice
Telefon: 032 77 40 172,  032 77 40 193,   032 77 40 194.
Mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.