Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającejWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 27.04.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu może być akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli - podmiot, o którym mowa w art. 183 i 184 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub biblioteka pedagogiczna – podmioty wskazane w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), właściwe dla danego województwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie szkoleń i doradztwa, które będą prowadzone i/lub merytorycznie koordynowane przez trenerów tj. osoby przygotowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez beneficjenta zgodnie z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach ww. projektu pozakonkursowego ORE.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu z dnia 26.03.2021 r. - wersja aktualna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Informacja dotycząca składania wniosków w II rundzie konkursu – lista dostępnych województw

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

52 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 26.03.2021 r. - wersja aktualna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21 pt. Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej.

Spotkanie odbędzie się 31 marca 2021 r. (środa) o godzinie 10:00 w formule online, tj. za pośrednictwem programu Zoom.

Szczegóły dotyczące tego w jaki sposób będzie można zalogować się na spotkanie, zostaną przekazane na adresy mailowe osób, które zgłoszą chęć udziału w spotkaniu.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 30 marca 2021 r. (wtorek) do godziny 12:00 na adres: konkurs.edukacjawlaczajaca@mein.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

Linki

https://efs.men.gov.pl/nabory/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.