ZMIANA TERMINU: 1.2 Badaniarozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Termin konkursu

zakończony 30.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Działanie

ZMIANA TERMINU: 1.2 Badania

Termin rozstrzygnięcia konkursu

PAŹDZIERNIK 2020

Miejsce składania wniosków

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe, średnie i duże Przedsiębiorstwa
Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
Konsorcja przedsiębiorstw

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - aktualny

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie bez partnerstwa

Wzór umowy o dof. dla proj. w konsorcjum

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Linki

Ogłoszenie naboru

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.