POIR, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP


Uwaga: Trwa nabór wniosków w ramach POIR, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP!

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w sporządzeniu wniosków konkursowych. Kontakt


Kwota dotacji:

Suma pieniędzy przeznaczonych na ten konkurs została wyznaczona na poziomie:
- dla województwa mazowieckiego w kwocie 4 484 000 złotych,
- dla pozostałych województw w kwocie 41 616 000 złotych.


Na co można przeznaczyć środki:

Działanie 2.3 Poddziałanie 2.3.2 mówi nam o tym, iż dofinansowanie przeznaczone jest na finansowanie oraz realizację projektów, które obejmują zakup od wykonawcy usługi polegającej na ulepszonego produktu, usługi, technologii lub projektu wzorniczego.

Warunki jakie musi spełniać projekt:

Projekty prócz tego, że muszą być sporządzone bezbłędnie i zgodnie z odgórnie narzuconymi wymogami, powinny obejmować również zakup od wykonawcy usługi związanej z innowacją nietechnologiczną. Należy pamiętać, że usługa ta nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych w danym projekcie.

Warunki jakie musi spełniać wnioskodawca:

O wsparcie finansowe w ramach 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” mogą ubiegać się tylko i wyłącznie mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy swoją działalność gospodarczą prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co jeszcze warto wiedzieć:

- Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 60 000 złotych.
- Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 400 000 złotych.
- Pomoc w ramach konkursu udzielana jest na podstawie pomocy de minimis.

Nasza oferta:

Zajmujemy się doradztwem i sporządzaniem wniosków o dotacje z Poddziałania 2.3.2.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.