You are here

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

W ramach programu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Wnioski mogą składać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych – mikro oraz mali przedsiębiorcy oraz 70% kosztów kwalifikowalnych – średni przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy myślą o pozyskaniu dofinansowania w ramach tego programu. Z pomocą naszym ekspertów szybko i bezpiecznie otrzymasz dotację unijną. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie funduszy unijnych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60