UE dotacje poir warszawa

Kto z nas nigdy nie myślał o założeniu własnej działalności? Chyba nie ma takich osób. Któremu przedsiębiorcy nie przeszło przez myśl, aby rozwinąć firmę już działającą? Takiego również ciężko znaleźć. Nie bez powodu jako społeczeństwo posiadające ogromny potencjał rozwojowy, otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej wsparcie opiewające na kwotę ok.83 mld euro. Stolica bez wątpienia jest miastem, gdzie wiele osób chciałoby założyć swoją działalność gospodarczą.

Dofinansowania UE

Prowadzisz swoją działalność gospodarczą i potrzebujesz dodatkowych środków dla swojej firmy? A może dopiero planujesz założyć swoją firmę, ale nie posiadasz wystarczającej ilości pieniędzy? Jeżeli, na któreś z pytań odpowiedziałeś "tak", to znaczy, że koniecznie powinieneś skorzystać z dofinansowania UE.

Napisanie wniosku o dotacje

Najważniejszym krokiem podczas starań o dotacje jest napisanie odpowiedniego wniosku dotacyjnego. Aby prawidłowo przygotować się do tego procesu należy przede wszystkim zapoznać się z ofertą realizowanych konkursów oraz z ich wymogami. Warto skoncentrować się na najwłaściwszym napisaniu wniosku, ponieważ to on w głównej mierze decyduje o tym, czy dany projekt zostanie zaakceptowany.

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

4 MAJA ROZPOCZĘŁY SIĘ NABORY NA WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA!

Działanie 1.1 przeprowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w nowej perspektywie finansowej przeznaczonej na lata 2014-2020 dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie obejmuje realizację projektów obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe bądź same prace rozwojowe.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” to Poddziałanie 1.1.1 działające w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) będące częścią perspektywy finansowej 2014-2020. Celem tego poddziałania jest doprowadzenie do rozwoju rynku krajowego, a w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które dominują w obecnych transakcjach.

Jak pozyskać dofinansowanie na innowacje?

Dotacje na innowacje finansowane są przez Unię Europejską w ramach POIR dla Poddziałania 1.1.1 programu „Badania Przemysłowe i Prace Rozwojowe Realizowane przez Przedsiębiorstwa” oraz dla programu „Horyzont 2020”. Oba sposoby wsparcia dotyczą mikro małych i średnich przedsiębiorstw, które dążą do rozwoju swojej działalności poprzez zwiększenie innowacyjnego działania i racjonalnego myślenia w dążeniu do osiągnięcia rynku i zdobycia konkurencyjnej pozycji.

Dofinansowanie na innowacje 2015

Pozyskanie dofinansowania na innowacje 2015 możliwe jest dzięki wielu projektom. Należy szczególnie zwrócić uwagę na projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 oraz unijny program Horyzont 2020. Nie da się ukryć, że w ciągu ostatnich kilku lat Unia bardzo angażuje się w rozwijanie i pobudzanie innowacyjnej gospodarki. Oferuje ona środki o znacznej wysokości, które mają na celu pomóc przedsiębiorcom w unowocześnieniu własnego biznesu.

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw ma na celu wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. Dotacje w tej kwestii przeznaczone są zarówno dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, co nie oznacza, że jeden z konkursów w ramach tego działanie nie może być zorganizowany np. tylko dla małych firm.
Warunkiem jest wpisanie danego projektu w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację.

Dofinansowanie z programu NCBiR

Trwa nabór wniosków do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój. Należy składać je do 31.12.2015 r. Konkurs kierowany jest głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stawiających przede wszystkim na innowacyjność oraz prace związane z rozwojem własnego przedsiębiorstwa.

Projekt horyzont 2020

Projekt horyzont 2020 to tytuł programu finansowanego ze środków unijnych. Jego głównym zadaniem jest stworzenie spójnego systemu finansowania badań naukowych i innowacji. Nie da się ukryć, że jest on dużą szansą na rozwój polskiej innowacji, której daleko do innych krajów europejskich. Otrzymane dofinansowanie miałoby obowiązywać przez cały proces realizacji projektu, któremu przyznano dotację na podstawie udziału w konkursie. Począwszy od koncepcji naukowej, poprzez szereg badań, aż po wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania, produktu na rynek.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt