You are here

Beneficjenci programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) ma za zadanie promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Powinien on także zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa wraz z poprawą warunków pracy.
Program ten dzieli się na trzy osie priorytetowe:
- PROGRESS-polega na modernizacji w zakresie zatrudnienia i polityki społecznej. Beneficjentami w ramach tej osi są głównie władze lokalne, regionalne i krajowe, organizacje pozarządowe, urzędy statystyczne, urzędy pracy, media, szkoły, ośrodki badawcze.
- EURES- celem jest wsparcie Europejskiej Sieci Mobilności Zawodowej (EURES), zapewniającej doradztwo, informacje i usługi rekrutacyjne dla pracodawców i osób ubiegających się o pracę. Podobnie jak w osi poprzedniej, beneficjentami zostać mogą urzędy pracy, władze lokalne, regionalne i krajowe oraz organizacje zrzeszające partnerów społecznych.
- MIKROFINANSOWANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA- głównym zadaniem jest zwiększenie dostępności do mikrokredytów i mikropożyczek dla grup chcących założyć/rozwinąć działalność gospodarczą oraz la grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jak widać, beneficjenci programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych są różne grupy, podmioty w zależności od konkretnej osi.

W celu pozyskania większej liczby informacji, zachęcamy do kontaktu

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60