You are here

Budżet poddziałania 1.1.1

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 możemy dostrzec kilka nowych programów, które nie pojawiły się w latach 2007-2013. Dzięki tym programom znacznie więcej polskich przedsiębiorców może skorzystać z pomocy z Unii Europejskiej dla swojej firmy.

Jednym z programów jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który zastąpił PO Innowacyjna Gospodarka. Według wytycznych, POIR ma realizować działania i poddziałania. Jednym z nich jest Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, czyli mówiąc krótko - tzw. "szybka ścieżka". Jest ona skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem tego działania jest, w głównej mierze, podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, którą te firmy prowadzą.

Budżet poddziałania 1.1.1 wynosi blisko 1,9 mld euro. Jest to spora kwota, co oznacza, że duża ilość przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z dofinansowania. Jest to póki co szacowany budżet poddziałania 1.1.1 i w każdej chwili może ulec zmianie. Jednak, zdaniem ekspertów, adresaci programu nie powinni się martwić, gdyż kwota ta nie zmieni się znacząco.

Osoby, które nie kwalifikują się do grona MŚP również będą mogły skorzystać środków unijnych, gdyż NCBR planuje uruchomienie kolejnych konkursów przeznaczonych dla przedsiębiorstw typu start-up oraz dużych. Budżet poddziałania 1.1.1 zostanie więc zagospodarowany tak, by wszystkie przedsiębiorstwa spełniające określone warunki mogły otrzymać dofinansowanie unijne na rozwój.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60