You are here

Dofinansowania ze środków unijnych

Dofinansowanie ze środków unijnych można pozyskać na bardzo różne cele. Dotacje z Unii Europejskiej pomagają rozpoczynać działalność gospodarczą, wprowadzać nowe produkty na rynki zagraniczne, wdrażać innowacyjne rozwiązania w firmach, dbać o czystość środowiska naturalnego itp.

Dofinansowanie ze środków unijnych przyznawane jest w ramach realizacji działań kilku krajowych programów operacyjnych. Są to między innymi PO IR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) , PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), PO IiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), PO PW (Program Operacyjny Polska Wschodnia), PO PC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

Jeżeli chcesz skorzystać z wsparcia, jakie oferują programy operacyjne, skontaktuj się z naszą firmą. Pomożemy w Ci w pozyskaniu dotacji!

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt