You are here

Dofinansowanie na rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw

Dofinansowanie na rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw to jeden z aspektów, który otrzyma wsparcie w ramach funduszy unijnych, które przewidziane są w perspektywie finansowej 2014-2020. Wszystkie cele uwzględnione zostały w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój oraz w programach regionalnych, które określone zostały dla poszczególnych województw. Zagadnieniem internacjonalizacji zajmuje się przede wszystkim Priorytet Inwestycyjny 3.2 opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP.

Finansowe m.in będą takie przedsięwzięcia jak:
- programy promocyjne mające na celu poszerzenie dostępu MŚP do rynków o najwyższym potencjalne eksportowym,
- tworzenie partnerstw pomiędzy polskimi oraz zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu,
- usługi doradcze w zakresie internacjonalizacji,
- kampanie informacyjne.

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw promowa będzie także z programów regionalnych, które będą miały na celu między innymi promocję gospodarczą oraz turystyczną regionów Polski. Dofinansowanie na rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw ma celu rozwój polskiego eksportu, poszerzenie działalności polskich przedsiębiorców, których usługi oraz produkty są bardzo konkurencyjne jednak z uwagi na ograniczone fundusze nie dotarły one na rynki światowe. Dzięki takim działaniom polska gospodarka będzie miała możliwość rozwoju oraz zyska na konkurencyjności. Zagraniczne rynki poznają polskie usługi i produkty co może być impulsem do podjęcia owocnej i długotrwałej współpracy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60