You are here

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dla osób pragnących dofinansowanie z unii europejskiej lata 2014-2020 powinny być na to dobrym okresem. Jest to czas kiedy wkraczamy w nową perspektywę finansową. Pojawiły się nowe programy operacyjne. W nowej perspektywie możemy skorzystać ze środków unii europejskiej w 6 krajowych programach operacyjnych. Wśród nich możemy wyróżnić: program Infrastruktura i Środowisko, program Inteligentny Rozwój, program Wiedza, Edukacja i Rozwój, program Polska Wschodnia, program Polska Cyfrowa oraz program Pomoc Techniczna.

Każdy program ma swoich tzw. beneficjentów i są to właśnie osoby, instytucje, firmy, które mogą starać się o dofinansowanie z unii europejskiej. Jesteś osobą, która szuka wsparcia dla siebie lub swojej firmy? Nie marnuj okazji i dowiedz się więcej o każdym programie gdyż może to właśnie jest Twoja szansa na rozwój. Programy operacyjne tworzone są w celu dotarcia do jak największej ilości osób. Ich głównym zadaniem jest pomoc, wskazanie nowych perspektyw na przyszłość. Siła jednostki zwiększa siłę całego społeczeństwa. Rozwój firm w Polsce ma duży wpływ na gospodarkę w naszym kraju.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej możesz dostać składając wniosek o dotację. Droga prowadząca do otrzymania dotacji może być różna w zależności od jej rodzaju. Jeżeli Twój pomysł na biznes wymaga dużych środków i jest dość skomplikowany zawsze możesz skorzystać z wsparcia firmy zajmującej się pozyskiwaniem dotacji. Z ich wiedzą i doświadczeniem Twoje szanse wzrosną.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt