You are here

Dotacja z Unii

Jeżeli marzy Ci się dotacja z Unii Europejskiej na stworzenie portalu internetowego, który w sposób w pełni zautomatyzowany świadczyć będzie nowoczesną e-usługę, działaniem odpowiednim dla Ciebie będzie z pewnością Działanie PO IG 8.1. Jeżeli szukasz informacji na temat tej formy wsparci lub potrzebujesz pomocy w ubieganiu się o nie, skontaktuj się z nami.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt