You are here

Dotacje dla studentów

Studenci studiów dziennych mogą starać się o dotację na założenie własnej firmy, w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Nabory odbywają się w ramach PO KL, fundusze jakie można pozyskać to jednorazowo do 40 tys. zł na założenie firmy i 1000 zł co miesiąc przez - z reguły - 6 miesięcy na pokrycie koszów związanych z prowadzeniem takiej działalności. Dotacje dla studentów nie są wówczas przyznawane w ramach osobnego działania, gdyż w ramach 6.2 o dofinansowanie starać mogą się wszystkie podmioty nie mające zatrudnienia, nie prowadzące działalności gospodarczej.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt