You are here

Dotacje na rok 2014 – 2020

Dotacje na rok 2014 – 2020 przewidywane są przede wszystkim jako wydatki na innowacje i będą się różnić w pewnym stopniu od tych z lat ubiegłych. Do Polski ma trafić ponad 70 mld euro, które zostaną podzielone na 6 programów krajowych oraz 16 programów regionalnych (RPO). Na RPO przeznaczone zostanie 28 mld euro.
 
Największe dofinansowanie programów krajowych dotyczyć będzie PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Inteligentny Rozwój. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zastępuje działający do roku 2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, a PO Wiedza, Edukacja i Rozwój obecny do teraz PO Kapitał Ludzki.
 
Jest to ogromne wsparcie dla Polski. Niestety dotacje na rok 2014 – 2020 mogą być ostatnią tak dużą pomocą finansową dla Polski i przedsiębiorstw. Według prognoz po roku 2020 Polska będzie na tyle bogatym krajem, że korzystanie z funduszy i dofinansowań unijnych nie będzie już możliwe w takiej skali.
 
Biorąc pod uwagę kwestie opisane powyżej ważne jest, aby dotacje na rok 2014 - 2020 z Unii Europejskiej zostały mądrze rozdane i wykorzystane. Po upływie kilku lat Polska powinna być już krajem mogącym w pełni konkurować z innymi krajami europejskimi. Polska gospodarka powinna wytwarzać produkty, rywalizujące ze światowym rynkiem.
 
Fundusze z Unii Europejskiej to duża szansa także dla prywatnych przedsiębiorców. Także warto spróbować zawalczyć o lepszy start dla swojej firmy.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt