You are here

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2014

Jesteś osobą przedsiębiorczą? Czy Twoim planem na życie jest założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej? Jeżeli odpowiedź zarówno na pierwsze, jak i na drugie pytanie brzmi "TAK", to na pewno będziesz zainteresowany tematem, który w ostatnim czasie jest bardzo popularny. Mam na myśli dotacje na rozpoczęcie działalności 2014.

Jest to dofinansowanie unijne kierowane do Polski jako pomoc w rozwoju gospodarczym. Wszyscy wiemy, że w naszym kraju w tej kwestii nie mamy się czym pochwalić. Dlatego właśnie Komisja Europejska opracowała 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych, których działanie będzie kierowane na konkretne obszary działalności naszego państwa.

Do programów krajowych zaliczają się:

- PO Infrastruktura i Środowisko
- PO Inteligentny Rozwój
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
- PO Polska Wschodnia
- PO Polska Cyfrowa
- PO Pomoc Techniczna

Natomiast jeśli chodzi o tzw. RPO, czyli Regionalne Programy Operacyjne, to każde z województw otrzyma własny projekt, którym zarządzać będą poszczególne samorządy terytorialne, ponieważ każdy z regionów ma inne potrzeby i inny stopień rozwoju poszczególnych dziedzin życia.

Wszystko w rękach przedsiębiorców, którym naprzeciw wyszła Unia Europejska. Pomoc finansowa tego typu kierowana jest do państw, które mają nieciekawą sytuację gospodarczą, a potencjał rozwojowy społeczeństwa jest ogromny.
Pomoc tą musimy jak najlepiej wykorzystać, ponieważ przewiduje się, że jest to ostatnia dotacja unijna przyznana Polsce, gdyż przewiduje się, że Polska w roku 2020 będzie na tyle bogatym krajem, że nie będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt