You are here

Dotacje na sklep internetowy

Dzięki środkom z Unii Europejskiej każdy przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie. Program Innowacyjna Gospodarka umożliwia pozyskanie nawet 600 000 zł na stworzenie innowacyjnego portalu internetowego.
 
Jednymi z dostępnych funduszy są dotacje na sklep internetowy. Dzięki nim firmy mogą otrzymać wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Przyznane środki można przeznaczyć na utworzenie portalu od podstaw, zaprojektowanie jego grafiki czy stworzenie innowacyjnych narzędzi internetowych działających w ramach serwisu, ale również na wynajem biura i jego wyposażenie. Dotacje na sklep internetowy stanowią jedne z wielu funduszy unijnych. W tym przypadku ważne jest dokładne zaplanowanie procesów firmowych. Istotne jest przede wszystkim szczegółowe określenie, jaki rodzaj towarów będzie wystawiany na sprzedaż, kim są osoby, do których są kierowane czy jakie rozwiązania, wprowadzi przedsiębiorstwo. To tylko niektóre czynniki, które należy przemyśleć przed przystąpieniem do dalszych działań.
 
Aby pozyskać dotacje na sklep internetowy, kluczowe jest napisanie wniosku o dofinansowanie. Powinien on w odpowiedni sposób uwzględniać wszystkie zaproponowane przez firmę rozwiązania, przedstawiać je z podkreśleniem najbardziej innowacyjnych i wyróżniających rozwiązań. Wcześniej konieczne jest jeszcze dokładne rozeznanie rynku w poszukiwaniu substytutów, określenie realnych szans i zagrożeń stojących przed firmą, a także opracowanie kampanii marketingowej z odniesieniem się do konkretnych cen rynkowych.
 
Opracowanie wniosku jest więc procesem uwzględniającym szereg, często zupełnie różnych, aspektów. Opis powinien być spójny i rzeczowy.
 
Nasza firma oferuje Państwu pomoc w tworzeniu takiego planu. Posiłkując się ogromnym doświadczeniem w pozyskiwaniu dofinansowań, wspólnie stworzymy wniosek, dzięki któremu otrzymają Państwo dotacje na sklep internetowy o zadowalającej wysokości. W celu pozyskania informacji, prosimy o kontakt.
 

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt