You are here

Dotacje unijne Olsztyn

Wszelkie działanie obejmujące pozyskanie funduszy unijnych w Olsztynie prowadzone są w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Przyznane dotacje unijne Olsztyn stara się w sporej części przeznaczyć na informatyzację mieszkańców oraz wszelkich instytucji. Nie od dziś wiadomo bowiem, że cała Warmia i Mazury są daleko w tyle za resztą kraju, jeżeli chodzi o dostęp do łącza internetowego. Strategia Informatyzacji Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2007–2015 ma być krokiem w przód.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt