You are here

Dotacje unijne Wielkopolska

Wielkopolska, tak jak inne regiony dysponuje spora pulą środków w ramach PRO. Dotacje unijne Działania realizowane w ramach WRPO - dotacje unijne Wielkopolska finansowane będą przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez środki krajowe – publiczne i prywatne. Priorytet I - tak jak w przypadku pozostałych województw stanowi Konkurencyjność przedsiębiorstw i ukierunkowany jest na zwiększenie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

Kontakt

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:

QR Code
*Powiększony kod QR
znajduje się w dziale Kontakt