You are here

Działanie 1.1 A2

Do 16 września 2014 roku można składać wnioski o dofinansowanie na działanie 1.1 A2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego.

Projekt ten ma na celu przede wszystkim wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwach. Bo to właśnie małe, średnie oraz mikro przedsiębiorstwa są beneficjentami tego programu. Muszą jednak spełniać kilka kryteriów. Wymagane jest, aby były to firmy, które prowadzą działalność już ponad 2 lata w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

A na jakie działania można otrzymać dofinansowanie?

Dotacja może pomóc w zakupie ruchomych środków trwałych, potrzebnego naszemu przedsiębiorstwu sprzętu oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych. Ponadto za otrzymane pieniądze można sfinansować szkolenia związane z projektem oraz promocję wdrożonych rozwiązań.
Te inwestycje mogą naprawdę pomóc wielu przedsiębiorcom. Bez dotacji mogłoby być konieczne zlikwidowanie przedsiębiorstwa. Jednak dofinansowanie jakie mają szansę otrzymać, może nie tylko umożliwić kontynuację działalności, ale także może przyczynić się do rozwoju firmy i zwiększenia jej konkurencyjności.

Co zrobić by otrzymać dotację?

Aby otrzymać dotację na działanie 1.1 A2 musimy na samym początku sporządzić wymagany wniosek. Nie każdy potrafi go jednak uzupełnić. Nie warto w takiej sytuacji rezygnować z walki o dofinansowanie. Wystarczy się z nami skontaktować. Pracujący w naszej firmie specjaliści znają się dobrze na wszystkim, co związane jest z pozyskiwaniem dotacji, dlatego pomocy mogą udzielić także tobie. Sporządzają wniosek i dzięki temu zwiększają twoje szanse na otrzymanie potrzebnych ci pieniędzy. Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą i chcesz uzyskać pomoc, to wystarczy do nas zadzwonić.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt