You are here

Etapy pozyskiwania dotacji Unii Europejskiej

Pozyskiwanie dofinansowania unijnego następuje w kilku krokach. Etapy pozyskiwania dotacji Unii Europejskiej są następujące:

Etap 1: Opracowanie koncepcji projektu, czyli znalezienie pomysłów na projekt. Na tym etapie wymagane jest zebranie wszystkich informacji o tym, jak projekt ma być realizowany, jaka będzie jego wartość itp.

Etap 2: Wybór programu na podstawie zebranych wcześniej informacji. Trzeba odnaleźć program, w który umożliwi realizację pomysłu. W tym etapie ważne jest także znalezienie dokładnych informacji o dotacji i wymogach, jakie trzeba spełnić.

Etap 3: Sporządzenie i złożenie dokumentów to etap w którym są ustalone wszelkie elementy projektu oraz sporządzany wniosek o dotację. Jego poprawność i dokładność będzie miała wpływ na otrzymanie lub nie dotacji.

Etap 4: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu czyli efekt końcowy wszelkich starań o dotację.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt