You are here

Fundusze Europejskie 2014 - 2020

Fundusze Europejskie 2014 - 2020 w Polsce będą opierały się na 3 podstawowych dokumentach i będą to Umowa Partnerstwa, Programy Operacyjne oraz Kontrakt Terytorialny. Dokumenty te przygotowane są przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i dokładnie regulują sposób wykorzystania środków z Unii. Dowiadujemy się z nich jak zrealizować cele, jakie inwestycje będą mogły liczyć na dotacje, w jaki sposób wsparcie zostanie wprowadzone, a także ukazują organy odpowiedzialne za odpowiednie ich wykorzystanie.

Nie można zaprzeczyć – Fundusze Europejskie 2014 - 2020 to ogromna szansa dla Polski. Pomogą one zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność Polskiej gospodarki tak, aby nasze krajowe produkty mogły mierzyć się z tymi z rynku europejskiego, a nawet międzynarodowego. W Unijnym Rankingu Innowacyjności Polska zajęła bardzo niską pozycję. Środki z Unii mają zmienić tą sytuację.

Główne wykorzystanie Funduszy Unijnych przeznaczone zostanie na inwestycje m.in. w badania naukowe oraz ich komercjalizację, połączenia drogowe, rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku, cyfryzację kraju oraz aktywizację zawodową i włączenie społeczne.

Perspektywa finansowa realizowana w tych latach oparta zostanie na strategii Europa 2020, której cele to przede wszystkim podniesienie jakości edukacji i stworzenie gospodarki opartej na wiedzy, wprowadzenie technologii ochrony środowiska (gospodarki przyjaznej środowisku) oraz dążenie aktywizacji zawodowej jak największej części społeczeństwa.

Trzeba pamiętać, że Fundusze Europejskie 2014 - 2020 to szansa nie tylko dla całego kraju, ale także dla poszczególnych firm i przedsiębiorstw, które także mogą starać się o dotacje na rozwój swojej działalności.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt