You are here

Gdzie składa się wniosek o dofinansowanie? Czy w dowolnej jednostce RIF?

Generator Wniosków dokonuje rejestracji wniosku w RIF właściwej ze względu na:
a) siedzibę – w sytuacji gdy Wnioskodawcą jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorstw,
b) miejsce zamieszkania – w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60