You are here

Jak pozyskać dotację z działania 2.4 RPO Województwo Opolskie?

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą własną firmę zastanawia się nad tym jak pozyskać dotację z działania 2.4 RPO Województwo Opolskie. Często podejmują oni samodzielne działania, które nie pozwalają osiągnąć oczekiwanych rezultatów. Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie z UE?

Działanie 2.4 „Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020” przeznaczone jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw posiadających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na opracowanie nowych modeli biznesowych MSP, wsparcie współpracy gospodarczej na wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz na promocję przedsiębiorstwa.

- Ogólna pula środków z tego działania wynosi 4 350 000 euro.
- Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 70%.

Wnioski powinny być wysyłane w formie elektronicznej lub papierowej.

Najlepszym rozwiązaniem, które pomoże pozyskać dofinansowanie z UE jest nawiązanie współpracy ze specjalistami. Ich doświadczenie oraz wiedza zwiększą szansę na otrzymanie dotacji.

Programy

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60